นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผม ดังนั้นผมจึงได้มีการพัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการที่ผมเก็บรวบรวม และใช้งานจากข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความต่อไปนี้จะแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกบันทึกมาได้จากหลายวิธี ซึ่งผมมักจะบันทึกทุกครั้งที่มีการทำรายการต่างๆ เช่น การสมัครใช้บริการ การติดตามข่าวสารผ่านอีเมล การสั่งซื้อสินค้า การเข้าร่วมเทรนนิ่ง หรือการลงทะเบียนในลักษณะอื่นๆ โดยข้อมูลส่วนตัวที่ผมบันทึกไว้ได้แก่ ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆตามความเหมาะสม

การนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้
ผมใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณใน 4 ส่วนที่สำคัญ คือ 1) เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อและสมัครใช้บริการต่างๆ 2) ใช้สำหรับการออกใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลหรือบริษัท 3) ใช้เพื่อติดต่อ แจ้งข่าว นำเสนอโปรโมชั่น หรือส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆในบางโอกาส 4) ใช้สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาเพื่อนำส่งเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ทั้งนี้ผมขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น นอกจากนี้ผมไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ผมได้สร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่มีมาตรฐาน และมีนโยบายในส่วนนี้อย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร
คุณสามารถติดต่อผมหรือทีมงานได้ที่ support@bankchatchadol.com เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้จะมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การใช้งานคุ้กกี้ (Cookie)
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กสำหรับเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุ้กกี้จะจดจำค่าการใช้งานของคุณ และช่วยปรับปรุงให้คุณใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่คุณเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณ